Print Friendly, PDF & Email

Vejledning for patienter med åreknuder og åresprængninger

 

Introduktion

Åreknuder er udvidede og slyngede blodårer på benene. De er som regel forårsaget af utætte veneklapper (en slags ventiler) som normalt skal sikre at blodet kun kan løbe op mod hjertet.

Når veneklapperne ikke slutter helt tæt, kan blodet imidlertid løbe tilbage i benet i stedet for, som normalt op mod hjertet. Herved opstår der et øget tryk inden i blodårerne under huden. Efterhånden fører det øgede tryk til at blodårerne udvides og de bliver slyngede og begynder at bule ud. Samtidig kan også de helt små blodårer i huden blive udvidede, hvorved der kan komme tynde åresprængninger der ser ud som mørkerød eller lilla misfarvning af huden. Dette ses i særlig grad ved anklerne.

Symptomer ved åreknuder

Åreknuder mærkes mest når man et oprejst, og ofte kun når man har stået op eller gået i længere tid. De kan f.eks. føles spændte og kan blive ømme ved berøring. Det er typisk at ubehaget forsvinder når man lægger sig eller sidder med benene løftet på en skammel eller lignende. Af og til kan der komme årebetændelse i åreknuderne, hvilket kan være meget ubehageligt, selvom det ikke er direkte farligt.

Der kan også komme væskeansamling omkring anklerne, specielt hen imod aften og når det er varmt.

Hvis der kommer hul på en åreknude kan det bløde kraftigt, men det holder i reglen hurtigt op, hvis man holder benet højere end resten af kroppen i nogle minutter og trykker på det blødende sted.

Mange mennesker med åreknuder klager over træthed i benene eller læg kramper, specielt om natten. En del patienter med åreknuder udvikler desuden eksem eller kløe ved anklerne. Dette kan efterhånden udvikle sig til skinnebenssår som kan være svære at få til at hele med mindre åreknuderne bliver fjernet ved en operation.

Hvorfor behandle åreknuderne

Åreknuder giver ikke gener i alle tilfælde, og hvis man ikke har nogen problemer med dem er behandling ikke påkrævet.

Åreknuder forsvinder imidlertid ikke af sig selv. I stedet har de en tendens til at blive værre. Tidlig behandling kan forhindre dette og samtidig forebygge at der kommer komplikationer til åreknuderne.

Behandling af åreknuder kan desuden være ønskværdig eller nødvendig af flere forskellige grunde:

Symptomerne kan være ubehagelige.

Åreknuderne kan være kosmetisk skæmmende

Der kan være komplikationer som f.eks. eksem omkring anklerne med eller uden egentlig skinnebenssår, årebetændelse eller blødning fra en åreknude.

Undersøgelser

For at kunne foretage en korrekt og individuel behandling af åreknuderne er det nødvendigt at have et indgående kendskab til blodårernes anatomi og at kunne identificere de steder hvor veneklapperne er defekte.

Den kliniske undersøgelse bør derfor suppleres med en såkaldt Duplexscanning som er en anatomisk og funktionel undersøgelse, hvor man med ultralyd kan se hvordan de forskellige blodårer forløber. Samtidig kan man se hvilken vej blodet strømmer i dem og se om blodet løber den forkerte vej.

Typer af operationer

Det er væsentlig at fremhæve, at behandlingen af åreknuder skal tilpasses behovet hos den enkelte.

Hvis man spiser fiskeolie eller er i anden blodfortyndende behandling, herunder børnemagnyl og andre  NSAID præparater som Ibuprofen eller lignende, skal man ophøre hermed 14 dage før den planlagte operation af hensyn til øget blødningsrisiko.

Operationen foregår som regel i lokalbedøvelse. Operationen indledes med at årene på benet optegnes med en speedmarker således at lokalbedøvelsen kan anbringes præcist. Det er derfor vigtigt at benet ikke er påført creme da farvestoffet da ikke vil sidde fast efter afvaskning med sprit.

Farvestoffet i spritten kan smitte af på tøj og omgivelser og det kan være vanskeligt eller umuligt at få det af, men det forsvinder som regel ved vask i maskine ved 60 grader. Mød derfor op til operationen i tøj hvor en sådan afsmitning ikke betyder noget.

Behåringen i lysken( omkring bøjefuren)  og pubes behåringen (trekant behåringen over symfysen) skal fjernes nogle dage før operationen, på et håndfalde stort område og ind til midtlinien således at vore klæbestykker kan sidde fast på huden . Barbering ned ad bene er derimod ikke nødvendig.

Vi indleder med at  give noget sløvende, afslappende og smertestillende  medicin i en blodåre på hånden. Dette afhjælper de gener der er ved anlæggelsen af lokalbedøvelsen som kan  svie og brænde nogle få sekunder. Det eneste der er bevaret efter bedøvelsen er berøringssansen som ikke kan fjernes med lokalbedøvelse, men egentlig smerte forekommer næsten ikke.

De fleste operationer for åreknuder vil omfatte et eller flere af de følgende elementer:

  • en kirurgisk behandling af den underliggende utæthed i klapperne på det sted hvor de overfladiske blodårer løber ind i de dybe blodårer. Dette indebærer som regel et 5-10 cm langt snit i lysken eller/og i knæhasen.

Man finder alle indløbene til den dybe blodåre, hvorefter man lukker dem. Det er i den forbindelse vigtigt at alle indløbene lukkes for at mindske risikoen for at der skal opstå nye åreknuder. Såret lukkes med nylontråd der skal fjernes efter en uge, og da snittet lægges i en bøjefure er arret næsten usynligt efter et års tid.

  • udtrækning af længere stykker blodåre med utætte klapper (stripping). Udtrækning foretages oftest i forbindelse med operation i lysken, hvor den største af de overfladiske blodårer kan trækkes ud fra lysken til lige under knæet. Dette formindsker effektivt risikoen for at åreknuderne kommer igen på et senere tidspunkt.
  • “kosmetisk fjernelse” af selve åreknuderne efter at disse er tegnet op inden operationen. Åreknuderne trækkes ud i små stykker gennem 2 – 3 mm lange snit. De små snit lukkes med nylontråd som skal fjernes efter en uge. Denne del af operationen sker ofte mest af kosmetiske grunde.

Mange spekulerer over hvorvidt det er skadeligt for benenes kredsløb at der fjernes blodårer i forbindelse med operation for åreknuder. Det er imidlertid ikke tilfældet fordi der altid efterlades et tæt net af blodårer under huden. Samtidig bidrager blodårer som er udvidede og har defekte klapper kun i mindre grad til kredsløbet. Det er ligefrem således at fjernelse af “defekte” blodårer ofte forbedrer hudens gennemblødning.

Efterbehandling

Efter operationen anlægges én elastisk bandage fra foden og op til knæet og én anden fra knæet og op til lysken. Det er for at formindske den hævelse og eventuelle efterblødning der kan komme. Bandagen over knæet fjernes dagen efter operationen hvorimod bandagen under knæet forbliver til trådene fjernes efter en uge. De kan ikke selv køre hjem efter operationen eller tage offentlige transport midler. Det er nødvendigt med privat afhentning, taxa eller Falck.
De bør ikke være alene de første timer efter udskrivelsen.

I almindelighed er der ikke mange smerter efter operationen, men det ubehag der måtte være, kan som regel behandles med Panodil (PAMOL) 1 g x 3. (Derimod frarådes brugen af NSAID eksempelvis  Kodimagnyl eller Ibuprofen, da disse øger blødningstendensen).

De næste 7 dage bør man blive hjemme og slappe af. Det anbefales at holde sig i ro med benene eleveret  til vandret eller derover. Aktiviteten begrænses specielt de første dage til det nødvendige i forbindelse med køkken og toilet besøg. Efter tre dage kan De tage brusebad, men bandagen under knæet må ikke fjernes eller blive våd. De skal derfor tage en plastikpose eller lignende på benet for at undgå dette. Efter badet skal der ikke længere plaster på da sårene skal have luft og tørre.

Når bandagerne og trådene  er fjernet efter 7 dage anbefales det i den følgende 1 uge at anvende en knælang kompressionsstrømpe klasse II undtagen om natten. De fleste vil kunne regne med at genoptage normale aktiviteter inklusiv arbejde i løbet af én uge. De må ikke gå i svømmehal/karbad før sårene er fuldstændig helede sædvanligvis efter 7-10 dage.

Der vil i en periode på nogle uger efter operationen være en tendens til hævede ankler. Det er helt normalt, at der i  den første måned  vil være blå mærker på benet, og arene er synlige i op til 6 måneder efter operationen. Hvis De skal i solen eller solarium er det godt at beskytte arrene med højeste solfakter de første tre måneder.

Komplikationer til operationen

Generelt er betydende komplikationer til operation for åreknuder meget sjældne.

Der er en risiko for at generne ikke forsvinder selv efter en korrekt udført varice operation.

Der vil hos de fleste komme overfladiske, store eller små blodansamlinger (blå mærker) som ikke kræver behandling.

Påvirkning af de små følenerver i huden kan i sjældne tilfælde forekomme og specielt hvis blodåren på låret er trukket ud. Det giver dog yderst sjældent betydende gener. I meget sjældne tilfælde kan der dog optræde smertende neuropati som kan være invaliderende.

Ved operation i knæhasen er der potentielt en risiko for beskadigelse af en muskulær nervegren (N. Peroneus Communis) som da vil kunne resultere i en dropfod. Dette er i øvede hænder en meget sjælden komplikation og er aldrig indtruffet i Struckmanns Klinik.

I nogle tilfælde kan der komme lokaliseret årebetændelse i små stykker blodåre som er efterladt. Det kan behandles med almindelige smertestillende tabletter og Hirudoid salve, men det går i reglen hurtigt over af sig selv.

Skulle der komme blødning efter operationen, skal De lægge Dem ned med benet løftet i vejret, trykke på blødningsstedet udenpå plasteret med f. eks et rent håndklæde – så stopper det altid af sig selv.

Hvis plastret i lysken eller knæhasen er gennemsivet kan dette skiftes.

Sårinfektion er sjælden, men kan forekomme hos 1-15% og kan da nødvendiggøre spaltning af såret.

Hvis der er større blødning end beskrevet her, eller hvis der optræder tegn på infektion i sårene indenfor de første 7 dage (rødme, hævelse, ømhed og feber) skal de ringe på akut telefonen 4074 1212 eller ringe 1813.

Behandlingsresultater

Det er ikke altid praktisk muligt at fjerne samtlige åreknuder, men resultaterne er alligevel tilfredsstillende på længere sigt i omkring 90% af tilfældene. Hvis der tidligere har været foretaget operation eller indsprøjtningsbehandling, er det ofte vanskeligt at opnå helt så tilfredsstillende resultater, men der opnås altid bedring. Det samme gælder, hvis der har været komplikationer i form af årebetændelse.

NB!  I HENHOLD TIL OVERENSKOMSTEN MED SYGESIKRINGEN KOSTER DET 500 KR,  AT

UDEBLIVE FRA PLANLAGT OPERATION MEDMINDRE DER MELDES AFBUD SENEST DAGEN

FØR INDEN KL. 12.

Åresprængninger

Åresprængninger forekommer hos 80% af befolkningen og hyppigere hos kvinder end hos mænd.

De er lokaliseret meget overfladisk i huden og kan sjældent føles udefra.

Hormonelle forhold spiller en rolle for udviklingen, og 70% af alle gravide kvinder udvikler åresprængninger, hvoraf de fleste dog forsvinder efter fødslen.

Årsagen til fremkomst af åresprængninger kan være slag eller stød, og de kan opstå omkring ar efter for eksempel åreknudeoperationer. I de fleste tilfælde kan man dog ikke påvise nogen egentlig årsag.

Åresprængninger kan være årsag til smerter, men i almindelighed giver de kun anledning til kosmetiske gener.

Patienten skal ses af en læge, således at en behandlingskrævende årsag til åresprængningerne kan udelukkes eller elimineres. For eksempel er det hensigtsmæssigt først at fjerne eventuelle åreknuder, og hos patienter med tidligere dyb årebetændelse må udsigten til et godt behandlingsresultat vurderes.

Behandling

Den mest hensigtsmæssige behandling er laserbehandling eller mikroskleroterapi, hvor man med en meget tynd, næsten usynlig kanyle indsprøjter en væske, som får åresprængningerne til at forsvinde. Der benyttes meget små mængder væske og en svag koncentration, hvorfor behandlingen er fuldstændig ufarlig.

Efter behandlingen lægges der en forbinding som tages af næste dag.

Hver behandlingsseance varer 20-30 minutter, og indebærer et betydeligt antal indsprøjtninger.

Antallet af injektioner og antallet af behandlinger afhænger af, hvor udbredt åresprængningerne er. I nogle tilfælde har patienten kun få generende sprængninger og en enkelt behandling er tilstrækkelig. I andre tilfælde er flere behandlinger nødvendige for at opnå et tilfredsstillende resultat.

Principielt kan behandlingen gentages så hyppigt patienten ønsker det.

Injektionsbehandlingen udføres af speciallæge i hudsygdomme Susanne Vissing. Første konsultation er gratis efter henvisning mens selve behandlingen er for egen regning.

Resultater

Behandlingen medfører i langt de fleste tilfælde tilfredsstillende resultater, men hindrer ikke udviklingen af nye åresprængninger. Med mindre der foreligger åreknuder eller patienter lider af følger efter tidligere dyb årebetændelse er risikoen for nye åresprængninger dog lille.

Såvel før som efter behandlingen kan man i tvivlstilfælde kontakte operatøren på tlf: 4074 1212.

 

Patientinformationen opdateres i Januar måned hvert år.

 

02.01.2018

Jan Struckmann

Speciallæge dr. med.