1)      Patienter henvist for kræft følger kræftpakkeforløb med konsultation og skopiundersøgelse indenfor 1 uge

2)      Andre akutte patienter undersøges enten samme dag eller dagen efter henvisningen

3)      For alle andre patienter er ventetiden 1-2 uger, se www.sundhed.dk